Akty prawne

Tytuł Autor Odsłony
Statut Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1595
Strategia Lotniczej Akademii Wojskowej na lata 2019-2025 Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 658
Uchwały Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 947
Zarządzenia Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1497
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1957
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 388
Regulamin studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 748
Regulamin świadczeń dla studentów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 429
Zasady i tryb przyjmowania na studia Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 521
Programy studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1036
Opłaty edukacyjne Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 7540
Sprawozdanie finansowe samorządu studenckiego Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 376
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich i wyniki tych konkursów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 393
Rozprawy doktorskie Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 494
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 498
Regulamin Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 436