Akty prawne

Tytuł Autor Odsłony
Statut Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1763
Strategia Lotniczej Akademii Wojskowej na lata 2019-2025 Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 762
Uchwały Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1063
Zarządzenia Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1631
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 2184
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 458
Regulamin studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 912
Regulamin świadczeń dla studentów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 529
Zasady i tryb przyjmowania na studia Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 632
Programy studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1215
Opłaty edukacyjne Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 8644
Sprawozdanie finansowe samorządu studenckiego Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 444
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich i wyniki tych konkursów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 485
Rozprawy doktorskie Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 577
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 571
Regulamin Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 512