Akty prawne

Tytuł Autor Odsłony
Statut Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 194
Strategia Lotniczej Akademii Wojskowej na lata 2019-2025 Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 87
Uchwały Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 211
Zarządzenia Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 174
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 480
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 58
Regulamin studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 133
Regulamin świadczeń dla studentów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 85
Zasady i tryb przyjmowania na studia Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 84
Programy studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 190
Opłaty edukacyjne Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1637
Sprawozdanie finansowe samorządu studenckiego Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 66
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich i wyniki tych konkursów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 65
Rozprawy doktorskie Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 86
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 107
Regulamin Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 99