Akty prawne

Tytuł Autor Odsłony
Statut Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1967
Strategia Lotniczej Akademii Wojskowej na lata 2019-2025 Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 861
Uchwały Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1191
Zarządzenia Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1808
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 2519
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 517
Regulamin studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1027
Regulamin świadczeń dla studentów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 598
Zasady i tryb przyjmowania na studia Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 785
Programy studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1409
Opłaty edukacyjne Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 10210
Sprawozdanie finansowe samorządu studenckiego Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 500
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich i wyniki tych konkursów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 547
Rozprawy doktorskie Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 642
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 632
Regulamin Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 583