Akty prawne

Tytuł Autor Odsłony
Statut Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 445
Strategia Lotniczej Akademii Wojskowej na lata 2019-2025 Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 229
Uchwały Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 403
Zarządzenia Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 482
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 939
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 134
Regulamin studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 230
Regulamin świadczeń dla studentów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 144
Zasady i tryb przyjmowania na studia Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 185
Programy studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 404
Opłaty edukacyjne Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 3070
Sprawozdanie finansowe samorządu studenckiego Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 128
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich i wyniki tych konkursów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 128
Rozprawy doktorskie Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 179
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 192
Regulamin Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 187