Akty prawne

Tytuł Autor Odsłony
Statut Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1421
Strategia Lotniczej Akademii Wojskowej na lata 2019-2025 Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 569
Uchwały Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 865
Zarządzenia Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1286
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1640
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 339
Regulamin studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 672
Regulamin świadczeń dla studentów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 361
Zasady i tryb przyjmowania na studia Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 433
Programy studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 890
Opłaty edukacyjne Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 6012
Sprawozdanie finansowe samorządu studenckiego Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 331
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich i wyniki tych konkursów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 338
Rozprawy doktorskie Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 432
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 430
Regulamin Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 383