Akty prawne

Tytuł Autor Odsłony
Statut Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 252
Strategia Lotniczej Akademii Wojskowej na lata 2019-2025 Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 104
Uchwały Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 237
Zarządzenia Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 231
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 562
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 70
Regulamin studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 150
Regulamin świadczeń dla studentów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 102
Zasady i tryb przyjmowania na studia Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 102
Programy studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 253
Opłaty edukacyjne Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1932
Sprawozdanie finansowe samorządu studenckiego Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 83
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich i wyniki tych konkursów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 79
Rozprawy doktorskie Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 100
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 122
Regulamin Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 110