Akty prawne

Tytuł Autor Odsłony
Statut Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 757
Strategia Lotniczej Akademii Wojskowej na lata 2019-2025 Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 347
Uchwały Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 580
Zarządzenia Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 772
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1129
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 187
Regulamin studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 374
Regulamin świadczeń dla studentów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 217
Zasady i tryb przyjmowania na studia Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 243
Programy studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 535
Opłaty edukacyjne Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 3910
Sprawozdanie finansowe samorządu studenckiego Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 176
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich i wyniki tych konkursów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 177
Rozprawy doktorskie Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 234
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 243
Regulamin Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 237