Akty prawne

Tytuł Autor Odsłony
Statut Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 116
Strategia Lotniczej Akademii Wojskowej na lata 2019-2025 Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 47
Uchwały Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 96
Zarządzenia Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 91
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 259
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 35
Regulamin studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 78
Regulamin świadczeń dla studentów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 54
Zasady i tryb przyjmowania na studia Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 48
Programy studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 113
Opłaty edukacyjne Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 647
Sprawozdanie finansowe samorządu studenckiego Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 35
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich i wyniki tych konkursów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 34
Rozprawy doktorskie Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 45
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 37
Regulamin Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 56