Akty prawne

Tytuł Autor Odsłony
Statut Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1666
Strategia Lotniczej Akademii Wojskowej na lata 2019-2025 Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 703
Uchwały Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 996
Zarządzenia Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1560
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 2055
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 417
Regulamin studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 826
Regulamin świadczeń dla studentów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 476
Zasady i tryb przyjmowania na studia Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 564
Programy studiów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 1129
Opłaty edukacyjne Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 7801
Sprawozdanie finansowe samorządu studenckiego Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 408
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich i wyniki tych konkursów Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 434
Rozprawy doktorskie Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 528
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 535
Regulamin Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Jarosław Nowak Odsłon: 468