Oferty pracy, konkursy

Informujemy, iż wszelkie przyjęcia do pracy na stanowisko nauczyciela akademickiego w Lotniczej Akademii Wojskowej poprzedzone są ogłoszeniem konkursu. Ogłoszenie konkursu następuje poprzez wywieszenie ogłoszenia o konkursie na tablicach informacyjnych w Uczelni, oraz zamieszczenie ogłoszenia w witrynie internetowej BIP LAW.

Na stanowisko pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – poprzez zamieszczenie ogłoszenia na witrynie interentowej BIP LAW i zgłoszenie informacji o naborze na wolne stanowiska do Urzędu Pracy w Dęblinie.

docWzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

pdfOświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej

pdfOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ewentualne aplikacje dotyczące zatrudnienia należy składać wówczas, kiedy ukaże się informacja o naborze na konkretne stanowisko.

W przypadkach innych niż wyżej opisane dokumenty przyjmowane nie będą.

Tytuł Autor Odsłony
Lektor (do 10.06.2022 r.) Udostępniony przez: Klaudia Florek-Mach Odsłon: 308
Bibliotekarz (do 27.05.2022 r.) Udostępniony przez: Klaudia Florek-Mach Odsłon: 456