Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci strony internetowej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których publikowane są informacje. Obowiązek ich publikowania regulują:

    • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
    • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.),
    • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 tys. €

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. €

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 maj 2020 20:40 Jarosław Nowak