ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Nawigacja

 

Program studiów dla studentów cywilnych studia I stopnia

Program studiów dla studentów cywilnych studia II stopnia

Program studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych studia II stopnia

 

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Bezpieczeństwo narodowe

 

Uchwała Nr 29/2020 Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej od roku akademickiego 2020/2021

Program studiów stacjonarnych II stopnia

Plan studiów stacjonarnych II stopnia

Efekty uczenia się studia II stopnia

Program studiów niestacjonarnych II stopnia

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia

Efekty uczenia się studia niestacjonarne II stopnia

Program studiów stacjonarnych I stopnia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia cd.

Efekty uczenia się studia stacjonarne I stopnia

Program studiów niestacjonarnych I stopnia

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia cd.

Efekty uczenia się studia niestacjonanre I stopnia

Plan i program I edycji 2020/2021 niestacjonarnych studiów podyplomowych w Lotniczej Akademii Wojskowej w specjalności: zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

Plan i program I edycji 2020/2021 niestacjonarnych studiów podyplomowych w Lotniczej Akademii Wojskowej w specjalności: bezpieczeństwo lotnicze

 

Lotnictwo i kosmonautyka

 

Uchwała Nr 31/2020 Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej od roku akademickiego 2020/2021

Program studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - jednolite studia magisterskie

Program studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - studia II stopnia

Program studiów dla studentów cywilnych - studia I stopnia

Plan studiów dla studentów cywilnych - studia I stopnia - PSP

Plan studiów dla studentów cywilnych - studia I stopnia - awionika

Plan studiów dla studentów cywilnych - studia I stopnia - BSP

Plan studiów dla studentów cywilnych - studia I stopnia IL

Matryca efektów uczenia się - studia cywilne I stopnia

Program studiów dla studentów cywilnych - studia II stopnia

Plan studiów dla studentów cywilnych - studia II stopnia

Matryca efektów uczenia się - studia cywilne II stopnia

 

Logistyka

 

Uchwała Nr 30/2020 Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku Logistyka prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej

Program studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - studia II stopnia

Program studiów I stopnia stacjonarne

Plan studiów I stopnia stacjonarne

Program studiów I stopnia niestacjonarne

Plan studiów I stopnia niestacjonarne

Program studiów II stopnia niestacjonarne

Plan studiów II stopnia niestacjonarne

Program studiów II stopnia stacjonarne

Plan studiów II stopnia stacjonarne

 

Nawigacja

 

Uchwała Nr 32/2020 Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku Nawigacja prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej

Program studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych I oraz II stopnia

Program studiów dla studentów cywilnych I stopnia

Plan studiów dla studentów cywilnych I stopnia

Efekty uczenia się dla studentów cywilnych studiów I stopnia

Program studiów dla studentów cywilnych II stopnia

Plan studiów dla studentów cywilnych II stopnia

Efekty uczenia się dla studentów cywilnych studió II stopnia

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 lipiec 2020 08:55 Jarosław Nowak
Artykuł został zmieniony. środa, 15 lipiec 2020 10:08 Wioletta Wilczyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 lipiec 2020 10:13 Wioletta Wilczyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 lipiec 2020 13:40 Wioletta Wilczyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 lipiec 2020 13:42 Wioletta Wilczyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 lipiec 2020 14:08 Wioletta Wilczyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 lipiec 2020 14:09 Wioletta Wilczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 21 lipiec 2021 14:27 Jarosław Nowak
Artykuł został zmieniony. środa, 21 lipiec 2021 14:32 Jarosław Nowak
Artykuł został zmieniony. środa, 21 lipiec 2021 14:33 Jarosław Nowak
Artykuł został zmieniony. środa, 21 lipiec 2021 14:34 Jarosław Nowak
Artykuł został zmieniony. środa, 21 lipiec 2021 14:35 Jarosław Nowak