Uchwała Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Nr 37/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych  studiach magisterskich w Lotniczej Akademii Wojskowej

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 53 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickiego 2023/2024

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 45 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 50 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 77 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 51 z dnia 28 czerwca 2019 r. o wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów oraz za przeprowadzenie rekrutacji na studia od roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 65 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 

Uchwała Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Nr 39/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Lotniczej Akademii Wojskowej - uchylona Uchwałą Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Nr 37/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Treści zarządzeń i uchwał wymienionych wyżej dostępne są w załącznikach:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 maj 2020 20:21 Jarosław Nowak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 sierpień 2020 12:46 Wioletta Wilczyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 czerwiec 2021 11:06 Wioletta Wilczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 11:07 Wioletta Wilczyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 październik 2022 13:06 Wioletta Wilczyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19 lipiec 2023 13:08 Wioletta Wilczyńska