Lotnicza Akademia Wojskowa posługuje się tym samym rodzajem zabezpieczonego blankietu, który w procesie personalizacji staje się: dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia,  dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, dyplomem ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub odpisem dyplomu, odpisem dyplomu przeznaczonym do akt, duplikatem dyplomu.

 
Opis dokumentu publicznego (dyplomu ukończenia studiów)

Dyplom ukończenia studiów, odpisy dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt sporządzane są w formacie A4, zadrukowane jednostronnie na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2.

a) data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 01.02.2021 r.
b) data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 14.06.2021 r.
c) okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo
d) data zakończenia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: - 

 

Pliki graficzne zawierające widok wzorca dokumentu publicznego

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów I stopnia  
Wzorzec dyplomu ukończenia studiów II stopnia  
Wzorzec dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich

 

Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczony do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 maj 2020 20:15 Jarosław Nowak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 maj 2020 20:16 Jarosław Nowak
Artykuł został zmieniony. środa, 23 czerwiec 2021 10:29 Wioletta Wilczyńska