Rekrutacja na studia cywilne na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 35/2019 Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia cywilne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021

Zasady kwalifikacji na studia w Lotniczej Akademii Wojskowej - załacznik nr 1 do Uchwały nr 35/2019 Senatu LAW

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Lotniczej Akademii Wojskowej - załącznik nr 2 do Uchwały nr 35/2019 Senatu LAW

Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych odpowiednim polskim dokumentom - załącznik nr 3 do Uchwały nr 35/2019 Senatu LAW

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 maj 2020 20:30 Jarosław Nowak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 lipiec 2020 08:51 Jarosław Nowak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 lipiec 2020 08:51 Jarosław Nowak