WYNIK KONKURSU

NA STANOWISKO starszy wykładowca.

W PRACOWNI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH STOSOWANYCH

W ZAKŁADZIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

 

Data ogłoszenia: 14.08.2020 r.

Termin składania ofert: 14.09.2020 r.

Liczba złożonych ofert: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Marek SIŁUSZYK 

Uzasadnienie:

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 16.09.2020 r. uznała, iż dr Marek SIŁUSZYK spełnił wszystkie wymagania formalne i merytoryczne do zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy. Posiadany stopień naukowy doktora i jego doświadczenie jako dydaktyka potwierdzają wysokie kwalifikacje oraz dobre przygotowanie do realizacji zadań.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Rektor-Komendant LAW.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 08 październik 2020 08:39 Grzegorz Tracz