RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Opłaty za studia

 Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 51 z dnia 28 czerwca 2019 r. o wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów oraz za przeprowadzenie rekrutacji na studia od roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie Rektora-Komendanta Nr 65 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 

Uchwała Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej Nr 39/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Lotniczej Akademii WojskowejOpublikował: Wioletta Wilczyńska
Publikacja dnia: 05.03.2020
Podpisał: Wioletta Wilczyńska
Dokument z dnia: 02.03.2020
Dokument oglądany razy: 43