RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotu, a nieudostępnionych w Biuletynie


Rektor-Komendant wydaje przepisy wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Lotniczej Akademii Wojskowej w formie zarządzeń.

Informacje publiczne będące w posiadaniu LAW w Dęblinie, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Wniosek nie dotyczy ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Wydrukowany i wypełniony wniosek prosimy przesłać:

1) pocztą na adres:

Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

2) lub faksem na numer:

+48 261 517 103

Osoba odpowiedzialna:
Maria Heninborch-Buhaj
tel.: +48 261 517 102
e-mail: biuro.rektora@law.mil.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Jarosław Nowak
Publikacja dnia: 08.10.2019
Podpisał: Jarosław Nowak
Dokument z dnia: 25.11.2013
Dokument oglądany razy: 7 977