RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia Rektora-Komendanta

  

Zarządzenia 2016

Zarządzenie Nr 51 z dnia 22.07.2016 r. w sprawie zniesienia funkcji Pełnomocnika Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie do spraw Organizacyjno-Legislacyjnych

Zarządzenie Nr 50 z dnia 04.07.2016 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 49 z dnia 04.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych na: Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej WSOSP

Zarządzenie Nr 48 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Nr 47 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji planowania, realizacji, finansowania i rozliczania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie"
Zał nr 1 Plan wspólpracy międzynarodowej
Zał nr 2 Wniosek o odbycie podróży pracownika
Zał nr 2a Wniosek o odbycie podróży osoby niebedącej pracownikiem
Zał nr 3 Zgoda na potrącenie zaliczki
Zał nr 4 Zarządzenie wyjazdu za granice
Zał nr 5 Oświadczenie o ubezpieczeniu zasady
Zał nr 6 Podanie o urlop pracownika zasady
Zał nr 7 NATO Travel Order zasady
Zał nr 8 Rozliczenie finansowe zasady
Zał nr 9 Sprawozdanie
Zał nr 10 Program i kosztorys pobytu delegacji zagranicznej
Zał nr 11 Karta instruktażu

Zarządzenie Nr 46 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w celu wyegzekwowania należności pieniężnych WSOSP"

Zarządzenie Nr 45 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Nr 44 z dnia 29.06.2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

ZARZĄDZENIE Nr 43 z dnia 20.06.2016 r. w sprawie naboru uzupełniającego na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych realizowanego w trybie przeniesienia ze studiów cywilnych

ZARZĄDZENIA Nr 42 z dnia 20.06.2016 r. w celu opracowania założeń projektowych do koncepcji utworzenia we WSOSP "Centrum Technologii Satelitarnej, Nawigacji i Awioniki" oraz "Europejskiego Centrum Innowacji i Kompetencji dla Biznesu Branży Lotniczej w Dęblinie"

ZARZĄDZENIA Nr 41 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 40 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie inicjacji procesu przygotowania obchodów rocznicy (święta) 100-lecia Lotnictwa Wojskowego

ZARZĄDZENIE Nr 39 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału, wykorzystania i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w ramach działalności statutowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

ZARZĄDZENIE Nr 38 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 37 z dnia 07.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antykorupcyjnej w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 36 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 35 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 34 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 33 z dnia 24.05.2016 r. w sprawie inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE Nr 32 z dnia 19.05.2016 r. w sprawie kwalifikowania studentów na szkolenie w Ośrodku Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie opracowania założeń projektowych do koncepcji utworzenia we WSOSP "Centrum Technologii Satelitarnej, Nawigacji i Awioniki" oraz "Europejskiego Centrum Innowacji i Kompetencji dla Biznesu Branży Lotniczej w Dęblinie"

ZARZĄDZENIE Nr 30 z dnia 18.05.2016 r. W sprawie podziału zadań związanych z rekrutacją i terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 29 z dnia 09.04.2016 r. W sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 28 z dnia 06.04.2016 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 27 z dnia 05.04.2016 r. w sprawie przydzielenia mienia osobom odpowiedzialnym w jednostkach organizacyjnych WSOSP

ZARZĄDZENIE Nr 26 z dnia 05.04.2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego dokumentów regulaminowych w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego WSOSP

ZARZĄDZENIE Nr 25 z dnia 01.04.2016 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich

ZARZĄDZENIE Nr 24 z dnia24.03.2016 r. w sprawie funkcjonowania i udostępniania Kompleksu Konferencyjno-Gastronomicznego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 23 z dnia 24.03.2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 22 z dnia24.03.2016 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 21 z dnia 24.03.2016 r. w celu oceny stopnia wykorzystania wyposażenia laboratoriów wraz z infrastrukturą towarzyszącą zakupionych w latach 2014/2015

ZARZĄDZENIE Nr 20 z dnia 24.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego dokumentów regulaminowych w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego WSOSP

ZARZĄDZENIE Nr 19 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych ze służbowych numerów telefonów komórkowych

ZARZĄDZENIE Nr 18 z dnia 01.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Kodeksu audytora wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 17 z dnia 01.03.2016 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na przaktyczne szkolenie lotnicze w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE Nr 16 z dnia 19.02.2016 r. W sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 15 z dnia 19.02.2016 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58 /2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIENr 14 z dnia15.02.2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

ZARZĄDZENIE Nr 13 z dnia 15.02.2016 r. w sprawie kwalifikowania studentów kierunku Nawigacja na szkolenie lotnicze w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego

ZARZĄDZENIE Nr 12 z dnia 15.02.2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym WSOSP

ZARZĄDZENIE Nr 11 z dnia 15.02.2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Sali Tradycji "Szkoły Orląt"

ZARZĄDZENIE Nr 10 z dnia 15.02.2016 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 9 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 8 z dnia1 lutego 2016 r.w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie do spraw Organizacyjno-Legislacyjnych oraz uchylenia Zarządzenia nr 31/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych do spraw Organizacyjno-Prawnych.

ZARZĄDZENIE Nr 7 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy WSOSP

ZARZĄDZENIE Nr 6 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla osób zainteresowanych zakwalifikowaniem do WSOSP w 2016 r. na szkolenie wojskowe

ZARZĄDZENIE Nr 5 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie odbioru przedmiotów zakupionych przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 4 z dnia 14 stycznia 2016 r.w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 3 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczene usługi edukacyjne

ZARZĄDZENIE Nr 2 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przekwalifikowania i wybrakowania mienia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zasad mianowania na kolejne stopnie wojskowe podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Zarządzenia 2015

ZARZĄDZENIE Nr 100 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 99 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów działalności w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 96 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 94 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

ZARZĄDZENIE Nr 63 z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenia w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2015/2016

  

Zarządzenia 2014

ZARZĄDZENIE Nr 58 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia gospadarki finansowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 53 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 49 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 23 dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników WSOSP

ZARZĄDZENIE Nr 22 dnia 31 marca 2014 r. w sprawie instrukcji o gospodarce materiałowej materiałów pędnych i smarów we WSOSP

ZARZĄDZENIE Nr 21 dnia 21 marca 2014 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników WSOSP

ZARZĄDZENIE Nr 20 dnia 21 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE Nr 19 dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług poligraficznych wykonywanych w drukarni Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 18 dnia 7 marca 2014 r. w sprawie organizacji kursu doskonalącego z języka angielskiego na poziomie 3,2,3,2 dla podchorążych V rocznika WSOSP

ZARZĄDZENIE Nr 17 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udostępniania terenów, powierzchni, obiektów, pomieszczeń, urządzeń i innego wyposażenia Uczelni osobom fizycznym i podmiotom/instytucjom zewnętrznym w trybie zobowiązań

ZARZĄDZENIE Nr 16 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 15 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno opałowe

ZARZĄDZENIE Nr 14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla osób zainteresowanych zakwalifikowaniem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w 2014 r. na szkolenie wojskowe

ZARZĄDZENIE Nr 13 z dnia 26 lutego 2014 r.  w sprawie ustalenia zasad uzyskiwania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych dla podoficerów i szeregowych zawodowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 12 z dnia 24 lutego 2014 r.  w sprawie kwalifikowania studentów kierunku Nawigacja na szkolenie lotnicze w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb ruchu Lotniczego

ZARZĄDZENIE Nr 11 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na praktyczne szkolenie lotnicze w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE Nr 10 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Pracy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 9 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 8 z dnia 06 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w sprawie wprowadzenia Regulaminu domu studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 7 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" dla Budynku Dydaktycznego Nr 3 i Budynku Nr 407 Hangar

ZARZĄDZENIE Nr 6 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy WSOSP

ZARZĄDZENIE Nr 5 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania koordynatora Programu Erasmus+ na lata 2014 - 2020

ZARZĄDZENIE Nr 4 z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE Nr 3 z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 2 z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wdrożenia elektronicznego obiegu punktów do Rozkazu Dziennego

ZARZĄDZENIE Nr 1 z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego dokumentów regulaminowych w Ośrodku Szkolenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego WSOSP

  • Załacznik Nr 1 - wzór zatwierdzonego punktu do rozkazu

 

Zarządzenia 2013

ZARZĄDZENIE Nr 54 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia przedziałów średniej stypendialnej wraz z odpowiadającymi im stawkami stypendium za wyniki w nauce i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym udzielanych studentom Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE Nr 53 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i stopni niepełnosprawności wraz z odpowiadają-cym im stawkami stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełno-sprawnych oraz ustalenia maksymalnej jednorazowej wysokości zapomogi udzielanych studentom Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE Nr 45 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE Nr 28 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE Nr 24 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania

 

Zarządzenia 2012

ZARZĄDZENIE Nr 75 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domu studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 40 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

 

Zarządzenia 2011

ZARZĄDZENIE Nr 65 z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno opałowe.

ZARZĄDZENIE Nr 54 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi systemu biblioteczno-informacyjnego

ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”

 

ZARZĄDZENIE Nr 52 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, stacjonarnych i podyplomowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

ZARZĄDZENIE Nr 51 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2011/2012

ZARZĄDZENIE Nr 47 z dnia 05 września 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 38 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Kodeksu audytora wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

 

ZARZĄDZENIE Nr 36 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi dydaktyczne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2011/2012.

ZARZĄDZENIE Nr 94 z dnia 08.11.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kwalifikowania studentów kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na specjalność pilotaż statków powietrznych

 

Zarządzenia 2010

ZARZĄDZENIE Nr 85 z dnia 15.09.2010 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011

ZARZĄDZENIE nr 78 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kwalifikacji studentów kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na specjalność pilotaż statków powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 74 /2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim i Domu Asystenckim Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 48 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi dydaktyczne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2010/2011 oraz wzorów umów odpłatności za studia.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 35/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ustalenia przedziałów średniej stypendialnej wraz z odpowiadającymi im stawkami stypendium za wyniki w nauce udzielanych studentom Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

ZARZĄDZENIE Nr 34/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i stopni niepełnosprawności wraz z
odpowiadającym im stawkami stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz ustalenia maksymalnej jednorazowej wysokości zapomogi udzielanych studentom Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

ZARZĄDZENIE NR 32/2010 z dnia 14.maja 2010 w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi dydaktyczne.

 

Zarządzenia 2009

DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2009 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 71 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i stopni niepełnosprawności wraz z odpowiadają-cymi im stawkami stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz ustalenia maksymalnej jednorazowej wysokości zapomogi udzielanych studentom Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2009/2010

ZARZĄDZENIE NR 70 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

ZARZĄDZENIE NR 68 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wyodrębnionej Działalności Gospodarczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

ZARZĄDZENIE NR 67 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

ZARZĄDZENIE NR 66 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie przekształcenia wyodrębnionych gospodarczo jednostek organizacyjnych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

ZARZĄDZENIE NR 54/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu domu studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2009 z dnia 29 maja 2009 r.w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi dydaktyczne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2009/2010 oraz wzorów umów odpłatności za studia.

ZARZĄDZENIE Nr 38/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi dydaktyczne, wydawanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2009/2010 oraz wzorów umów odpłatności za studia

 

Zarządzenia 2008

ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad sporządzania kalkulacji kosztów odpłatnej działalności dydaktycznej oraz sposobu i trybu wypłacania dodatkowych należności nauczycielom akademickim

ZARZĄDZENIE Nr 4/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie stawek za niektóre czynności dydaktyczne w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydawane dokumenty.

 

Zarządzenia 2007

ZARZĄDZENIE Nr 11/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie opłat z tytułu udziału w egzaminach wstępnych na szkolenie wojskowe.

ZARZĄDZENIE Nr 10/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydawane dokumenty studentom i uczestnikom kursów dokształcających.Opublikował: Jarosław Nowak
Publikacja dnia: 20.03.2017
Podpisał: Jarosław Nowak
Dokument z dnia: 29.11.2013
Dokument oglądany razy: 4 139