RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wynik konkursu na stanowisko starszy wykładowca

data przyjmowania zgłoszeń 18.04.2020, data rozstrzygnięcia 18.04.2020 nierozstrzygnięty

Organizator: Rektor-Komendant LAW

WYNIK KONKURSU
NA WYBÓR KANDYDATA NA STANOWISKO STARSZY WYKŁADOWCA
W PRACOWNI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH STOSOWANYCH
W ZAKŁADZIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

Na posiedzeniu w dniu 28.02.2020 r. Komisja konkursowa uznała za zasadne pozostawić bez rozstrzygnięcia konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Pracowni Przedmiotów Ścisłych Stosowanych w Zakładzie Kształcenia Ogólnego.

Uzasadnienie:
Komisja konkursowa po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz po przeprowadzonych rozmowach uznała, że żaden z Kandydatów nie spełnia wszystkich wymagań koniecznych (określonych w ogłoszeniu) do zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Pracowni Przedmiotów Ścisłych Stosowanych.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Rektor-Komendant LAW.

Opublikował: Grzegorz Tracz
Publikacja dnia: 18.03.2020
Dokument oglądany razy: 77